LISTOPADSKA DUHOVNA OBNOVA ZA SVEĆENIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE

PETROVARADIN (TU) – Na poziv preč. Berislava Petrovića, povjerenika za trajnu duhovnu formaciju svećenika Srijemske biskupije, a u organizaciji Biskupskog Ordinarijata Srijemske biskupije, organizirana je rujanska duhovna obnova za svećenike Srijemske biskupije.

MOLITVENA INICIJATIVA „MILIJUN DJECE MOLI ZAJEDNO ZA JEDINSTVO I MIR“ U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Molitvenoj inicijativi Milijun djece moli zajedno za jedinstvo i mir priključila se ove godine i župa Sveti Dimitrije, đakon i mučenik u Srijemskoj Mitrovici. Za djecu osnovnoškolskog uzrasta organizirano je moljenje krunice, kako bi se i ovom molitvom ujedinili sa svom djecom koja mole na istu nakanu.

NEDJELJA ZAHVALNICA U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U nedjelju 17. listopada 2021., svečanim euharistijskim slavljem u 9.30 sati, župljani župe Sveti Dimitrije, đakon i mučenik proslavili su Nedjelju zahvalnicu. Euharistijesko slavlje slavio je župnik mons. Eduard Španović. Iako je Srijemska Mitrovica grad, veliki dio župljana još uvijek ima svoje vrtove u kojima redovito uzgaja plodove zemlje kojima se hrane tijekom godine. Želja i nakana je bila i ovim euharistijskim slavljem iskazati Bogu zahvalnost za sve što su primili iz Njegove očinske ruke.

NEDJELJA ZAHVALNICA U BEOČINU, ČEREVIĆU I SRIJEMSKOJ KAMENICI

BEOČIN/ČEREVIĆ/SRIJEMSKA KAMENICA (TU) – U nedjelju 17. listopada 2021. godine, u župama Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije u Čereviću, Sveta Barbara, djevica i mučenica u Beočinu i Našašće Svetog Križa u Srijemskoj Kamenici proslavljena je Zahvalna nedjelja. Toga dana su župnik vlč. Luka Ivković i okupljeni vjernici triju župa svečano zahvalili dragom Bogu na svim dobročinstvima i darovima koje čovjek prima u svojem životu, napose plodove njiva, vrtova, voćnjaka i vinograda. Tako je župnik Luka napomenuo da svakog dana trebamo zahvaljivati Bogu za sve što nam daje i daruje, i kad neznamo što reći, jednostavno se zahvaliti jer bez zahvale nema napredovanja u vjeri. Osvrčući se na nedjeljna čitanja protumačio je da svi vjernici, svi ljudi trebaju najprije tražiti Božju slavu i dopustiti da se Bog proslavi u ljudskom životu.

NEDJELJA ZAHVALNICA U NIKINCIMA I PLATIČEVU

NIKINCI/PLATIČEVO (TU) – U nedjelju, 17. listopada 2021., svečanim euharistijskim slavljima, vjernici župe Sveti Antun Padovanski u Nikincima, kao i vjernici filijalne zajednice u Platičevu, proslavili su Nedjelju zahvalnicu. Zahvalili su Bogu za plodove zemlje: sve vrste žitarica, povrće, voće, hranu dobivenu od domaćih životinja, kruh, vino i hostije. Vjernici su u crkvu donijeli sve ono za što su Bogu zahvalni te složili ispred oltara.

BLAGOSLOV VITRAJA I GODIŠNJI KONCERT MAĐARSKOG KULTURNO–UMJETNIČKOG DRUŠTVA “SREM”

11. listopad 2021.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U subotu, 9. listopada 2021., u župskoj crkvi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, s početkom u 17.00 sati, slavljeno je euharistijsko slavlje. Euharistijsko slavlje je predslavio mons. Attila Zsellér, župnik župe Ime Marijino u Novom Sadu, uz suslavljenje domaćih svećenika, mons. Eduarda Španovića i vlč. Ivice Zrno. Euharistijsko slavlje je bilo dvojezično: mađarsko–hrvatsko, a razlog tome je blagoslov vitraja koji su već obnovljeni, kao i blagoslov radova na vitrajima koji još čekaju obnovu.

U prigodnoj homiliji mons. Attila Zsellér je pozvao na autentičan vjernički život, bez kojega nema istinskog života za Isusa Krista.

U Evanđelju koje smo upravo čuli ističe se poziva na autentičnost vjerničkog života. Često ćemo za sebe govoriti da smo vjernici, no to je samo tvrdnja. Ukoliko nema djela koja to i potvrđuju, ostaje samo na razini govora. Danas ćemo blagolsoviti ove vitraje. Neki su obnovljeni, a neki još čekaju obnovu. Jedan od vitraja prikazuje lik svetog Imre–Mirka. Ako bismo analizirali njegov život, vidjet ćemo da je to život koji je ispunjen obiljem primjera vjere. Dakle ne radi se samo o riječima, jer ovdje su progovarala i djela. Stoga neka nam je njegov životni primjer poticaj i putokaz, poručio je, između ostalog, mons. Attila Zsellér.

Nakon prigodne homilije uslijedio je blagoslov obnovljenih vitraja, kao i preostalih radova na vitrajima.

 

 

 

 

Na koncu euharistijskog slavlja, okupljenima se obratio mons. Eduard Španović. U prigodnom obraćanju pozdravio je sve okupljenje i izrazio radost poradi okupljanja, a još više razloga okupljanja.

Danas govorimo o obnovi vitraja. Kroz njih vidimo rad naših predaka. A ako iščitavamo prezimena darovatelja, uočit ćemo da ima mađarskih prezimena. Ne treba to iznenaditi. Doseljenjem na ove prostore, vjernici mađari dali su svoj obilat doprinos životu svoje župe. To vidimo i kroz ove vitraje. Ovo što danas činimo, jeste pokazatelj našega vremena i stajališta da njihov rad cijenimo, a u današnje vrijeme kada je potrebna obnova, radimo na tome da ne propadne, nego da se obnovi i na taj način nastavi živjeti. Zahvalni smo na radu i na daru koji nam je omogućen od strane Mađarskog nacionalnog savjeta, rekao je, između ostalog, mons. Eduard Španović.

Euharistijskom slavlju su nazočili: predsjednik nacionalnog Saveta mađarske nacionalne manjine Mgr. Hajnal Jenő, predsjednica izvršnog odbora nacionalnog Saveta mađarske nacionalne manjine Jerasz Anikó, predsjednik Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara Sutus Áron, doprijedsednica Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara Kiss Tóth Erika, doprijedsednik Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara Karol Ranc, Načelnik službe nacionalnog Saveta mađarske nacionalne manjine Emil Lulić, zamjenik načelnika uprave za kulturu i sport grada Srijemke Mitrovice Zoran Miščević, direktori srijemskomitrovačkih škola u kojima djeca pohađaju sate mađarskog jezika, kao direktori kulturnih institucija Grada.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon euharistijskog slavlja okupljenima su se obratili ugledni gosti koji su svojom nazočnošću uzveličali, a novčanom podrškom omogućili održavanje godišnjeg koncerta. Riječ je o Nacionalnom Savetu mađarske nacionalne manjine i Pokrajinskom Sekretarijatu za kulturu.

Nakon euharistijskog slavlja i pozdravnih govora, uslijedio je godišnji koncert mađarskog kulturno–umjetničkog društva „Srem“ iz Srijemske Mitrovice. Oni su se predstavili pjevačkom skupinom koja je otpjevala pjesme na mađarskom jeziku, recitacijama na mađarskom jeziku koje su izrekli polaznici mađarskog jezika u srijemskomitrovačkim osnovnim školama, zatim glazbenim točkama iz opusa klasične glazbe, te folklornom skupinom koja je izvela dvorski ples „Polotaš“.

Uz njih su nastupili i njihovi gosti citraška grupa Csúsztató iz Novog Sada, a jednu od solističkih točaka imao je voditelj grupe g. Lóránt Ördög. Zatim je nastupila pjevačka skupina iz Rumenke, kao i pjevačka skupina iz Maradika.

 

Večer su obilježila dva lijepa događaja: blagoslov obnovljenih vitraja i daljnih radova na obnovi, te kulturno–umjetnički program. To je omogućeno lijepom suradnjom između župe Sveti Dimitrije, đakon i mučenik i mađarskog kulturno–umjetničkog društva „Srem“ iz Srijemske Mitrovice. Vrijednu potporu za to omogućio je Nacionalni Savet mađarske nacionalne manjine, jer su financijski u potpunosti omogućili obnovu vitraja u srijemskomitrovačkoj župskoj crkvi.

Ivica Zrno