PREMINUO ISUSOVAC O. IVAN HANG

ZAGREB/IKA – Dana 16. lipnja 2021. preminuo je blago u Gospodinu isusovac o. Ivan Hang, u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu, u 81. godini života, 45. godini redovništva i 40. godini svećeništva.

U SRIJEMSKOJ MITROVICI OBILJEŽEN DAN BLAŽENE MARIJE TEREZIJE SCHERER

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U srijedu 16. lipnja 2021., večernjim euharistijskim slavljem u 19.00 sati svečano je obilježen dan blažene Marije Terezije Scherer, suutemeljiteljice milosrdnih sestara Svetog Križa.

U LJUBI, ERDEVIKU I LAĆARKU PROSLAVLJEN SVETI ANTUN PADOVANSKI

LJUBA/ERDEVIK/LAĆARAK (TU) – U župama i crkvama srijemske biskupije na prigodan je način obilježen dan svetog Antuna Padovanskog, sveca svega svijeta.

U SRIJEMSKOJ MITROVICI PROSLAVLJEN SVETI ANTUN PADOVANSKI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U župi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, svečanim nedjeljnim euharistijskim slavljima u 9.30 i 19.00 sati obilježen je i sveti Antun Padovanski. Euharistijska slavlja slavio je mons. Eduard Španović, župnik srijemskomitrovački.

U NIKINCIMA SVEČANO PROSLAVLJEN ZAŠTITNIK ŽUPE – SVETI ANTUN PADOVANSKI

NIKINCI (TU) – Župa Sveti Antun Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj u nedjelju, 13. lipnja 2021. svečano je proslavila svetog Antuna Padovanskog svog nebeskog zaštitnika.

Vijesti

NA MJESNOM GROBLJU U HRTKOVCIMA SAHRANJEN ANTUN PLIVELIĆ

22. svibanj 2021.

HRTKOVCI (TU) – U petak, 21. svibnja 2021., na mjesnom groblju u Hrtkovcima sahranjem je g. Antun (Ante) Plivelić. Obred sahrane započeo je u 15.30 sati. Obred je predvodio vlč. Ivica Živković, župnik hrtkovački. Njemu se na obredu sahrane pridružio i preč. Marko Kljajić, župnik iz Surčina, koji je na koncu obreda izrekao prigodni govor u kojem se zahvalio na svemu što je pokojni Antun Plivelić činio, a na osobit način za Srijem i Katolike u Srijemu.

Na sahrani su, uz najužu pokojnikovu obitelj i rodbinu, bili prisutni i ljudi iz drugih srijemskih mjesta, kao iz Republike Hrvatske jer su se i na taj način željeli oprostiti od pokojnika i zahvaliti mu za život i dobročinstva.

Nakon obreda sahrane, vlč. Ivica Živković je služio svetu misu zadušnicu za pokojnog Antuna Plivelića. Spominjući se pokojnikova života, vlč. Ivica Živković je rekao:

Sjećamo ga se kao poslovnog čovjeka. Bio je veoma sposoban poslodavac, mnoge ljude je zaposlio u svojoj firmi i na taj im način omogućio pristojan život. Sjećamo ga se i kao i dobrotvora, znamo da je pomogao kod popravka, obnove igradnje pojedinih crkava u našoj Srijemskoj biskupiji. Na osobit način govorimo o crkvi u Maradiku. U Kuli je također pomogao izgradnju nove crkve. Ali to je samo jedan dio. Neka mu Bog bude nagrada i plaća za sve dobro što je učinio. Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Antun Plivelić je rođen 1. lipnja 1939. u Hrtkovcima, od oca Mile Plivelić i majke Katice, r. Župan. U rodnim Hrtkovcima je provodi djetinjstvo i prvi dio života, a zatim se 1977. seli u Zagreb gdje započinje drugu etapu svoga životnog puta. 1989. započinje s privatni obrtom, koji je danas poznat kroz ime Gomolava. Cijelo vrijeme je bio aktivan, kako na poslovnom, tako i na području društvenog života. Kao suosnivač, ostavio je dubok trag u zajednici protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata. Može se reći da je otišao iz Srijema, ali da je Srijem uvijek živio u njemu. Svome Srijemu vratio se nakon ovozemaljskog života.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Tekst: Ivica Živković/Ivica Zrno

Fotografije: Ivica Živković

XIV. SUSRET MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE – NAJAVA

21. svibanj 2021.

PETROVARADIN (TU) – Biskupijski pastoralni centar Srijemske biskupije, Ured za pastoral mladih, organizira:

XIV. SUSRET MLADIH SRIJEMSKE BISKUPIJE

Susret mladih je predviđen za subotu, 29. svibnja 2021., u župi Sveti Klement, papa i mučenik, u Hrtkovcima.

Biblijsko geslo ovogodišnjeg susreta mladih je redak iz Evanđelja po Mateju Ja sam s vama u sve dane. (Mt 28, 20)

Susret je jednodnevan sa slijedećim okvirnim programom:

 • 10.00–10.30: okupljanje u župnom dvorištu
 • 10.30: molitva mladih za mlade
 • 10.30–11.00: mogućnost za Sakrament Pomirenja/Ispovijedi
 • 11.00: Euharistijsko slavlje
 • 12.00–12.20: prigoda za osobno druženje mladih
 • 12.20: ručak
 • 13.00: duhovni nagovor
 • 13.30: predstavljanje rada i organizacije BPC–a i TU–a i poticaj na aktivnost
 • 14.00: Razgovor sa svećenicima o vjeri i na temu gesla
 • 14.30: Euharistijsko klanjanje i molitveni dio
 • 15.00: druženje mladih uz slobodne aktivnosti

KAKO JE I ZAŠTO ZEMLJIŠTE RIMOKATOLIČKE CRKVE U NOVIM BANOVCIMA, PREŠLO U DRŽAVNO VLASNIŠTVO?

21. svibanj 2021.

NOVI BANOVCI (HRVATSKA RIJEČ/TU)

 

Borit ćemo se za svoja prava

„Ovdje se ne radi o mjesnoj podijeljenosti prema pripadnosti crkve, nego je riječ o vlasništvu. Uz katoličko groblje je počelo proširenje groblja zbog potrebe i tu se sada svi sahranjuju bez obzira na vjeroispovjest, baš iz razloga što nema mjesta. Evidentno je da je potrebno proširenje groblja, ali bi to trebalo urbanistički da se riješi“, ističe župnik Dušan Milekić.

Tragom informacije o spornoj imovini parcele katoličke crkve na seoskom groblju u Novim Banovcima, posjetila sam to mjesto. Župnik Dušan Milekić postavio je pitanje kako je i zbog čega zemljište na seoskom groblju prešlo iz crkvenog u državnu imovinu odnosno imovinu Općine Stara Pazova. Prema njegovim riječima time je ugroženo njihovo pravo kao zakonitih vlasnika, a  nameće se i pitanje gdje će se u budućnosti kad se parcela ispuni, biti pokopani katolici?

Uređenje bez njihove suglasnosti

Danas u Novim Banovcima mjestu u staropazovačkoj općini, živi oko 500 mještana katoličke vjeroispovjesti. Nekada su katolici bili u većini ali je struktura stanovništva promijenjena poslije Drugog svjetskog rata i devedesetih godina prošloga vijeka. Seosko groblje u tom mjestu podijeljeno je na pravoslavno i katoličko i tako je prema riječima župnika, bilo od davnina. Problem je nastao 2018. godine kada se parcela u vlasništvu crkve, veličine 68 ari i 48 m2, počela uređivati i pripremati za sahranjivanje i drugih vjernika.

„Tada smo reagirali i pitali kako se to dozvoljava kada mi nemamo obavijest o svemu tome. Uvidom u katastar vidio sam da je vlasništvo koje smo imali nad tom zemljom nestalo, odnosno da je prebačeno na Općinu Stara Pazova. Nitko iz Gradskog zelenila (javnog poduzeća) nam se tada nije javljao, iako sam im dostavio izvod iz zemljišnih knjiga kojim sam dokazivao vlasništvo. Iz Općine me također nitko nije primio niti odgovorio na moje zahtjeve susreta. Zbog toga smo angažirali odvjetnika koji je uložio žalbu na to riješenje. Odgovorili su nam da je situacija potpuno regularna i zakonita i da je to zemljište iz državne svojine prešlo u općinsku. Uvidom u dokumentaciju, suglasnosti i riješenja koje oni spominju, 2011. godine je crkveno zemljište određenim riješenjem, postalo državno. Općina tada nije dostavila riješenje našemu odvjetniku, obrazlažući da ga nemaju. Njihove navode temelje na osnovu tog riješenja, što je nelogično. Po njihovom stavu ispada da mi nikada nismo bili vlasnici te zemlje“, ističe župnik Milekić.

Tijekom razgovora dalje navodi da se na toj parceli sada sahranjuju preminuli mještani Novih i Starih Banovaca, vjernici pravoslavne crkve ili bilo koje druge vjerske zajednice,  ne samo iz općine Stara Pazova nego i iz drugih općina.

„Biskup je poslao svoj dopis predsjedniku Općine 2018. godine s molbom da se zauzme za riješenje tog problema, ali  na njega nikada nismo dobili odgovor. Mišljenja smo da je država iz nekog javnog interesa trebala tu zemlju, ali onako kako zakon nalaže. Trebao je biti otkup, eksproprijacija, ugovori.. A svega toga nema. Uvjeren sam da se ovo događa zbog problematike ovoga mjesta, a to je nedostatak prostora za pokop. Taj dio naše parcele koji je neiskorišten, ne riješava taj problem ali i da je riješenje za to, ne može se tako postupati“, ističe vlč. Milekić.

Dokaz o vlasništvu

U izvodu iz zemljišne knjige iz 2010. godine Osnovnog suda u Srijemskoj Mitrovici sa jedinicom u Staroj Pazovi, koji nam župnik pokazuje, jasno stoji da je crkva vlasnik te zemlje. Također on navodi da poseduje i starije dokumente crkve ovjerene u Đakovu 1947. godine gdje je naglašeno da groblje te godine nije potpalo pod tadašnju agrarnu reformu, nego je ostalo u vlasništvu crkve. Postavlja se pitanje da li će popunjevanjem te parcele,  nastati problem nedostatka prostora za sahranjivanje župljana katoličke vjeroispovjesti?

„ Naši vjernici ne žive na ovim prostorima od jučer. Tu godinama živi niz generacija i mnogima su tu pokopani preci, roditelji. Oni bi htjeli biti pokopani uz njih, ali to sad postaje nemoguće.  Takvo  ponašanje umanjuje neke vrijednosti nas kao vjerske zajednice, kao tradicionalne crkve i smatram da je to uniženje građanskih prava nas kao nacionalne manjine“.

Ne odustaju od svojih prava

U dopisu Ministarstva pravde Republike Srbije (koji je dostavljen Općini Stara Pazova  23. ožujka 2021. godine),  a koji nam je župnik dao na uvid, između ostalog se navodi da „sve dok nadležni republički organi ne odluče drugačije i Općina Stara Pazova se vodi kao isključivi vlasnik predmetne katastarske parcele, ista će nastaviti da se ponaša kao i do sada i na predmetnom groblju će moći da se sahranjuju svi građani Republike Srbije bez obzira na njihovu vjersku, rasnu, nacionalnu ili drugu pripadnost“.

Međutim župnik Milekić navodi da oni neće odustati od svojih prava. Kako kaže zatražili su pomoć i od krovne institucije Hrvata u Srbiji i najavili su daljnje sudske procese na višim državnim instancama.

„Ovdje se ne radi o mjesnoj podijeljenosti prema pripadnosti crkve, nego je riječ o vlasništvu. Uz katoličko groblje je počelo proširenje groblja zbog potrebe i tu se sada svi sahranjuju bez obzira na vjeroispovjest, baš iz razloga što nema mjesta. Evidentno je da je potrebno proširenje groblja, ali bi to trebalo urbanistički da se riješi“, ističe na kraju razgovora za naš tjednik župnik Milekić.

Bez odgovora

Na adresu Općine Stara Pazova uputili smo dopis i zatražili odgovor na pitanje, zašto je i po kom pravnom osnovu, zemljište predviđeno za katoličko groblje u Novim Banovcima, koje je bilo vlasništvo rimokatoličke crkve, prešlo u državno vlasništvo odnosno vlasništvo Općine Stara Pazova? Do zaključenja ovog broja tjednika, odgovor na dopis nismo dobili.

Suzana Darabašić

Izvor: www.hrvatskarijec.rs

BISKUPI I MEDIJSKI DJELATNICI U SRBIJI O KOORDINACIJI SURADNJE

20. svibanj 2021.

NOVI SAD (TU) – Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u Novom Sadu

Katolički biskupi u Srbiji susreli su se u utorak 18. svibnja 2021. godine u sjedištu Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda u Novom Sadu s predstavnicima katoličkih medija u povodu obilježavanja 55. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija.

Uvodeći u temu ovogodišnjeg susreta mons. Ladislav Nemet, zrenjaninski biskup i predsjednik MBK, izvijestio je nazočne da je u pripremi nova internetska stranica predviđena za objavljivanje vijesti iz pojedinih Biskupija i redovničkih zajednica, koje djeluju u Srbiji. Ta će stranica ujedno poslužiti predstavljanju Katoličke crkve i njezina djelovanja u zemlji, čime se želi pridonijeti njezinoj boljoj vidljivosti u javnosti i jasnijem profilu. Radi toga je potrebno koordinirati djelovanje pojedinih katoličkih medija, kako bi se njihove vijesti lako i pravovremeno mogle plasirati na jednom mjestu. Mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit, pozdravio je ideju izrade jedne ovakve internetske stranice, pozivajući da joj se prema mogućnostima da ekumenski karakter. Mons. Đuro Gašparović, srijemski biskup, obećao je podršku ovom zajedničkom projektu, skupa sa svojim suradnicima aktivnim na području društvenih komunikacija. Mons. Slavko Večerin, subotički biskup, je pak pozvao da se profil planirane stranice jasno definira, kako bi njezino buduće kontinuirano djelovanje moglo biti zagarantirano.

 

 

 

 

Uz mnoštvo konstruktivnih ideja od strane pojedinih predstavnika i djelatnika katoličkih medija u zemlji, kojima je svatko od njih želio pridonijeti izradi jasnije strukture planirane internetske stranice, zaključeno je da će za koordinaciju rada u realizaciji ovog projekta biti imenovan po jedan predstavnik iz svake pojedine Biskupije te jedan ispred redovničkih zajednica, koji će potom dogovoriti strategiju i koordinaciju suradnje u opsluživanju djelovanja ove nove internetske stranice Katoličke crkve u Srbiji, a njezino pokretanje planirano je najkasnije do kraja ove godine.

Tekst: Mirko Štefković

Fotografije: Ivica Zrno

U GIBARCU PROSLAVLJEN SVETI IVAN NEPOMUK

17. svibanj 2021.

GIBARAC (TU) – Svečano misno slavlje u nedjelju, 16. svibnja, u 11.30 sati predvodio je župni upravitelj vlč. Nikica Bošnjaković

Pored malobrojnih domaćina, slavlju su prisustvovali i vjernici iz Šida i okolnih mjesta.

 

Isus moli za nas

Velečasni Bošnjaković se u propovijedi osvrnuo na pročitano evanđelje (usp. Iv 17, 11b-19). Posebno je naglasio da se Isus u svojoj  velikosvećeničkoj molitvi moli za sve nas.

Isus ovdje vapi svim srcem za sve naraštaje Crkve. On poznaje sve zamke svijeta u kojem živimo. Ovako moli Oca: „Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga“. To nam je ostavio i u molitvi Očenaša, da i mi sami molimo Boga da nas izbavi od zla, jer  Isus zna kako đavao vreba kršćane i želi ih odvući od Krista i Crkve. On također kaže: „Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta“. Isusov učenik treba biti na zemlji, ali ne živjeti životom kakav se na zemlji propagira, jer ne smije dopustiti da ga vodi duh svijeta, nego duh Božji. Tako posvećujemo sredinu u kojoj živimo i radimo, kazao je vlč Nikica Bošnjaković.

Ljubav Božja

U nastavku propovijedi vlč. Nikica Bošnjaković je govorio o ljubavi Božjoj u nama: Isus traži od Oca da nas učvrsti u istini. Pripadamo Kristu i Njegovu Kraljevstvu, to je istina o nama. Istina ima samo jedno ime Isus – ljubav. Božje Ime je ljubav. Sveti Ivan u svojoj poslanici kaže da smo upoznali tu ljubav. Priznati istinu znači priznati da trebamo Ljubav Božju. Jedini Isus je istina koji nam razotkriva naše neistine i tame. Ako je ljubav Božja u nama, ona kroz nas i djeluje. Ljubav Božja ne osuđuje, ne ogovara, ne kritizira, podržava, donosi mir, nije sebična. Onaj koji u sebi nosi tu ljubav smatra drugoga vrjednijim od sebe. Božja Ljubav je konstanta, ona nije promjenljiva i prolazna kao naše ljudske emocije, zaključio je Nikica Bošnjaković.

Misno slavlje uveličao je župni zbor iz Šida pod vodstvom Tijane Kovačević.

Domaćini su za goste pripremili posluženje, te su svi nakon Mise ostali u crkvenom dvorištu na druženju uz poštivanje epidemijskih mjera.

Tekst: Ana Hodak

Fotografije: Đura Martinović

 

U SRIJEMSKOJ MITROVICI PROSLAVLJENA SVETKOVINA UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA

14. svibanj 2021.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U četvrtak, 13. svibnja 2021., u župi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, na svetkovinu Uzašašće Gospodinovo slavljena su svečana euharistijska slavlja, prema nedjeljnom rasporedu, u 9.30 i 19.00 sati. Za istaknuti je kako su vjernici, unatoč činjenici da se radi o radnom danu, prisustvovali euharistijskim slavljima u veoma lijepom broju. Također je za istaknuti kako se u srijemskomitrovačkoj župi, na ovu svetkovinu nikada nije dokidao nedjeljni raspored euharistijskih slavlja.

Euharistijska slavlja je slavio srijemskomitrovački župnik, mons. Eduard Španović, kojem se na večernjem slavlju priključio vlč. Ivica Zrno, župnik u Laćarku.

U prigodnoj homiliji, mons. Eduard Španović je rekao kako je svetkovina Uzašašća Gospodinova veoma važan događaj za vjernika kršćanina. Krist se, nakon Uskrsnuća, ukazuje apostolima i pruža im dokaz svoje pobjede nad smrću i svijetom, pokazuje se kao onaj koji je ustajući od mrtvih donio novu nadu svakom čovjeku. Kroz Evanđelje slušamo Njegovu Riječ, a ona vrijedi i za nas danas. To je Riječ koja nam daje poslanje i koja nas poziva ostati u zajedništvu s Njime. Poslanje je veoma jasno: „Idite po svem svijetu, propovijedajte…“ Kristova želja je da u svojim sredinama svjedočimo Njega koji je uskrsnuo od mrtvih i dao nam novinu života. Odmah nakon toga slijedi poziv: „Tko uzvjeruje spasit će se…“ To je zajedništvo vjere na koje smo pozvani. I po tome zajedništvu dolazi naše Spasenje, poručio je mons. Eduard Španović.

Tekst: Ivica Zrno

Foto: Davor Reves