SVEČANO EUHARISTIJSKO SLAVLJE NA SVETKOVINU USKRSA U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Na svetkovinu Uskrsa, u nedjelju 4. travnja 2021. godine, u 7.00 sati, upriličen je uskrsni blagoslov jela, koji se već tradicionalno vrši na Kalvariji. Jelo je blagoslovio srijemskomitrovački župnik, mons. Eduard Španović. Iako su bili rani jutarnji sati, vjerni puk se okupio kako bi i ovim načinom zatražili blagoslov Uskrsnuloga, za sebe i svoje obitelji.

VAZMENO BDIJENJE I VELIKA SUBOTA U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Na Veliku Subotu, 3. travnja 2021. godine, obrede Vazmenog bdijenja, u srijemskoj prvostolnoj crkvi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, s početkom u 20.00 sati, predvodio je mons. Eduard Španović, župnik srijemskomitrovački.

OBREDI VELIKOG PETKA U SRIJEMSKOJ KATEDRALI SVETOG DIMITRIJA, ĐAKONA I MUČENIKA

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U petak, 2. travnja 2021., u katedrali–bazilici manjoj Sveti Dimitrije, đakon i mučenik u Srijemskoj Mitrovici, obredima Velikoga petka, okupljeni vjernici su se prisjetili Žrtve Isusa Krista koju je podnio za nas ljude i za naše spasenje.

MISA VEČERE GOSPODNJE U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – Na Veliki četvrtak, 1. travnja 2021., svečanim euharistijskim slavljem u 19.00 sati, proslavljena je u Srijemskoj Mitrovici, u crkvi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, Misa Večere Gospodnje. Euharistijsko slavlje je predslavio prelat i srijemskomitrovački župnik mons. Eduard Španović.

MISA VEČERE GOSPODNJE U LAĆARKU

LAĆARAK (TU) – 1. travnja 2021. godine, u 17.00 sati, svečanim euharistijskim slavljem proslavljena je Misa Večere Gospodnje u rimokatoličkoj župi Sveta Ana, Majke BDM u Laćarku.

UPUTE SVEĆENICIMA I VJERNICIMA SRIJEMSKE BISKUPIJE O USKRSU 2021.

25. ožujak 2021.

Dragi svećenici!

 

Svi mi teško proživljamo i ove godine tešku situaciju epidemije izazvane korona virusom, osobito zbog manjeg broja vjernika na misnim slavljima i u svakodnevnom životu naših župa. Ipak, ne malakšimo duhom, nego ustrajmo u molitvi i radosnoj nadi, kako bismo mogli doživjeti blizinu Gospodina koji nas „tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog“ (2Kor 1,4). Prihvatimo stoga i iskoristimo ovo vrijeme korizme kao prigodu za vlastito obraćenje i intenzivniji susret s Gospodinom.

Ovdje vam želim pružiti nekoliko uputa glede snalaženja tijekom ove situacije, kao i smjernice za proslavu Velikog tjedna i Uskrsa, sukladno Dekretu Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata i Apostolske pokorničarne, koje se odnose na ovu izvanrednu situaciju, a koje su bile primjenjene za Uskrsno vrijeme 2020. godine.

 

OPĆE UPUTE I OBAVIJESTI

 • Odredbe o obustavi svih javnih bogoštovlja, koje su stupile na snagu 19.03.2020. u 12 sati, više nisu na snazi. Svakako se treba ubuduće pridržavati mjera propisanih od strane stručnog tima za ovu situaciju. Pojedine vjernike pripuštajmo sakramentima, a pozivamo sve vjernike koji ne mogu sudjelovati u slavljima da putem medija prate liturgijska slavlja, te da u svojim domovima više vremena posvete molitvi, kako osobnoj tako i zajedničkoj, kao i čitanju Svetog pisma.
 • Sveta pričest se može podijeliti u svetoj misi a i kao popudbina i to na ruku, dok ostale vjernike potaknimo na duhovnu pričest, te ih uputimo na prigodne molitve za taj čin vjere. Nipošto nije dopušteno svetu pričest dijeliti izvan svete mise, pa ni na svetkovinu Uskrsa, osim na Veliki petak.
 • Pojedinačne svete ispovjedi se preporučaju vjernicima svakodnevno prije ili poslije svete mise, a vjernicima koji bi se željeli ispovjediti, a ne mogu, preporučimo savršeno pokajanje, poučavajući ih da ono „oprašta lake grijehe, a postiže i oproštenje teških grijeha ako uključuje čvrstu odluku pristupiti sakramentalnoj ispovijedi, čim to bude moguće“ (KKK 1452). Ovdje podsjećamo da se posredstvom telefona i drugih sredstava komunikacije nikako i ni pod kojim uvjetima ne može podijeliti sakramentalno odrješenje grijeha.
 • Zajedničke uskršnje ispovjedi mogu se održati tamo gdje je to moguće uz obdržavanje epidemioloških mjera i uz pomoć drugih svećenika.
 • Opće odrješenje, za koje su vam biskupi u odredbama od 19.03.2020. pod točkom 7 dali ovlast, u sadašnjoj situaciji ipak nije provedivo. Naime, primjena općeg odrješenja pretpostavlja postojanje velike potrebe i istodobnu prisutnost većeg broja vjernika (usp. kan. 961-963), što u sadašnjim okolnostima nikako nije moguće, te ovdje pojašnjavamo da kod nas ne postoji stanje u kojem bi se mogla primijeniti navedena mogućnost.
 • Bolesnička pomast neka se podjeljuje samo i isključivo u smrtnoj pogibelji, poštujući sve mjere opreza i zaštite od zaraze, a dovoljno je pomazanje samo na jednom dijelu tijela, pri čemu se može poslužiti i pomagalom (npr. štapićem za uši), uz izgovaranje propisane formule (kan. 1000).
 • Obred sprovoda neka bude kratak, uz najvažnije molitve, čitanje samo jednog odlomka iz Svetoga pisma i bez homilije. Neka se obred po mogućnosti obavlja napolju. Kod prijave sprovoda podsjetimo rodbinu da na obredu može biti prisutno samo nekoliko najbližih članova obitelji pokojnika, što je također propisano zaključkom Vlade (Sl. glasnik RS 43, od 27.03.2020.), dok briga o poštovanju te preporuke spada na civilne vlasti, a ne na službenika crkve.
 • Termini prvih pričesti i krizmi mogu se u župama odgoditi do daljnjeg, a novi termini će se blagovremeno moći odrediti.
 • Obveza služenja mise „pro populo“ odnosno za narod (usp. kan 534) jednako važi za sve župnike i upravitelje župa, s tim da ukoliko na određenu nedjelju ili zapovijedani blagdan u biskupiji već ima primljenu vezanu nakanu, iznimno toj obvezi može udovoljiti koji drugi dan u tjednu.

 

VELIKI TJEDAN I USKRS

Hvalevrijedne su inicijative svećenika koji liturgijska slavlja prenose putem medija i interneta, te na taj način vjernicima omogućuju da se duhom uključe u liturgijska događanja. Pri tomu je važno paziti na dostojanstvo samoga slavlja, u čijem središtu nije celebrant nego Gospodin koga slavimo.

 

Cvjetnica

 • Za Spomen Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem neka se uzme treći oblik (usp. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Dekret 154/20 od 25.03.2020. [u daljnjem tekstu: Dekret 154/20]), kako to donosi Rimski Misal (od br. 16 pa nadalje), a ukoliko ima grančica, one se mogu blagosloviti (br. 5 i 6) i poškropiti od oltara ili po crkvi, te se misa nastavlja pokajničkim činom.
 • Ukoliko se grančice blagoslivljaju, neka se one poslije mise odlože na prikladno mjesto u crkvi ili ispred nje, kako bi ih vjernici – koji pojedinačno budu dolazili u crkvu – mogli uzeti i ponijeti kućama.

 

Misa posvete ulja

Misa posvete ulja će se slaviti ili na Veliki četvrtak ili na drugi dan već prema epidemiološkoj situaciji, a termin će u biskupiji biti naknadno određen (usp. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Dekret 153/20 od 19.03.2020. [u daljnjem tekstu: Dekret 153/20] i Dekret 154/20). U svakom slučaju svećenici će biti blagovremeno o tome obavješteni

 

Misa večere Gospodnje

 • Za slavljenje Misa večere neka se ove godine slavi redovito.
 • Pranje nogu i procesija na kraju mise neka se izostavi, a Svetootajstvo neka se ostavi u svetohraništu (usp. Dekreti 153/20 i 154/20). Neka svećenici prema mogućnostima odvoje vremena za „getsemansku uru“ odnosno za klanjanje.
 • Oltar neka se ogoli, kako to predviđa Rimski misal (br. 19), te iznesu križevi, a oni koji ostanu u crkvi, ukoliko je moguće, neka se zastru.
 • Večernju molitvu neka izmole oni svećenici koji ne budu u mogućnosti slaviti Misu večere Gospodnje.

 

Veliki petak

 • Podsjetimo vjernike da je na ovaj dan strogi post i nemrs, a ove godine ga u ovoj teškoj situaciji uzmimo još ozbiljnije, te ga namijenimo za oslobođenje od pošasti zaraze korona virusom.
 • Ukoliko bude mogućnosti da vjernici pojedinačno dođu u crkvu, omogućimo im da je nađu otvorenu, a na ulazu neka vidno bude istaknuto da unutra istovremeno bude onoliko osoba koje drže određenu distancu. Neka se križ nikako ne stavlja tako da ga vjernici mogu dodirivati ili ljubiti. Tamo gdje je to moguće neka se u predvečer pripravi „Božji grob“.

 

Služba Muke Gospodnje

U službi Muke Gospodnje, gdje postoje uvjeti da se ona dostojanstveno obavi, neka to bude uz obdržavanje epidemioloških mjera.

Večernju molitvu neka izmole oni svećenici koji nemaju mogućnosti dostojanstveno obaviti službu Muke Gospodnje, a namjesto Prošnji neka uzmu Sveopću molitvu iz obreda službe Muke Gospodnje.

 

Velika subota

Ukoliko je moguće neka crkva bude otvorena cijeli dan kako bi vjernici imali mogućnosti pojedinačno ući i pomoliti se.

 

Vazmeno bdjenje

 • U Vazmenom bdjenju, gdje postoje uvjeti da se ono dostojanstveno proslavi, preporuča se da se izostavi paljenje vatre, nego upalivši uskrsnu svijeću i izostavivši procesiju, neka se navijesti vazmeni hvalospjev (Exsultet), a u Krsnoj službi neka se samo obnove krsna obećanja, blagoslovi zdenac (usp. Dekreti 153/20 i 154/20) i bez škropljenja puka. Može se podijeliti i sacrament krštenja gdje ima kandidata. Ostalo u bdjenju je prema rubrikama. Onamo gdje je običaj na kraju mise imati uskrsnu procesiju, ovaj put se i ona izostavlja.
 • U župama gdje se običava blagosloviti jelo, neka se župnici pobrinu da blagoslov obave na prikladan način uz poštivanje sigurnosnih mjera.
 • Službu čitanja neka izmole oni svećenici koji nemaju mogućnosti dostojanstveno proslaviti Vazmeno bdjenje, pri čemu se preporučuje da uzmu sva čitanja s njihovim hvalospjevima i molitvama iz Službe riječi obreda Vazmenog bdjenja.

 

Nedjelja Gospodnjega Uskrsnuća

Nedjelju Gospodnjega Uskrsnuća proslavimo prema redovitom rasporedu slavlja.

Draga braćo svećenici, iako je naše javno djelovanje zbog epidemije vrlo ograničeno, pozvani smo skrovito živjeti svoje svećeničko poslanje osobnom molitvom, razmatranjem Božje riječi i slavljenjem svete misne žrtve. Krijepimo se obilno tom duhovnom hranom, kako bismo u ovo vrijeme velike kušnje vjernicima i cijelom svijetu mogli pružati utjehu i nadu. Neka naše riječi ljudima donose mir, ulijevaju pouzdanje u Božju providnost i pružaju utjehu osobito onima, čije duše ovih dana tište tjeskoba i strah.

Neka sve nas duboko proživljavanje vazmenih otajstava učvrsti u zajedništvu. Ne zaboravimo, Gospodin nam i danas govori svakomu od nas i cijelomu čovječanstvu: Hrabro! Ne bojte se! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (usp. Mt 14,27. 28,20).

U tom duhu svima vama želim blagoslovljen Veliki tjedan i sretan Uskrs!

 

Vaš biskup

Mons. Đuro Gašparović

v.r. srijemski biskup